Yeşil Mutfak

Mehtap Mutfak Eşyaları sürdürülebilirlik vizyonunu şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırmakta ve tüm iş süreçlerini, stratejilerini bu vizyon çerçevesinde planlamakta ve uygulamaktadır. Bu nedenle, üretim süreçlerinde doğal kaynakları verimli kullanarak, doğaya saygılı, enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirmeyi ve üretmeyi iş politikasının temeli kabul etmektedir.

EN