SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


MEHTAP MUTFAK EŞYALARI SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Üretim ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden şirketimiz;

 • 15 yaşını doldurmayan personel çalıştırmamayı, genç çalışan usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
 • Zorla veya gönülsüz personel çalıştırmamayı, çalışanların kişisel haklarına saygı göstermeyi,
 • Risk analizlerine dayalı yaklaşım benimseyerek; tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlık ve güvenliğini ön planda tutan çalışma sistemini benimsemeyi,
 • İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlama suistimale göz yummayı,
 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeyi,
 • Çalışma saatlerinde yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve fazla mesaide gönüllük esasına uymayı,
 • Çalıştığımız tedarikçi firmaların sosyal uygunluk düzeyini ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
 • Rüşvet ve Yolsuzluğun her türlüsüne karşı gerekli önlemleri almayı ve uygulamayı,
 • Yürürlükteki sosyal uygunlukla ilgili tüm yasal zorunluluklara uymayı ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevrenin korunması konusunda gerekli tüm faaliyetleri yapmayı

Taahhüt ederiz.

 

03.01.2022                                                                                                                        Genel Müdür

Rev. No: 05                                                                                                                       Sinan Paksoy

EN