İk İlkelerimiz

  • İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışı oluşturmak ve etik değerleri uygulamak.
  • Şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak.
  • Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.
  • Değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmak.
  • Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak.
EN